Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Membru al Consiliului de Mediere

Rabei-Secrieru
Olga
- Manager de proiecte in domeniul juridic in cadrul AO "Institutul de Reforme Penale";
- Membru al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat;
- Absolventa a Programul de Stagiere în Instituțiile de Drept ale SUA, administrat de catre Consiliile Americane pentru Învăţămînt Internaţional din Moldova (2017);
- Posesoare a licentei de avocat (an. 2013);
- Master in drept, Facultatea de Drept, USM (an. 2013);
- Absolventă a cursului semi-anual privind bazele activității de apărare a drepturilor omului si combaterea discriminării (an. 2011-2012).

Experienţă de lucru în domeniu juridic: 7 ani (în calitate de avocat, consultant în cadrul Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, consultant în cadrul diverselor proiect naţionale şi internaţionale). Instruiri specializate în domeniul: avocaturii, asistenţei juridice garantate de stat, drepturile omului, scriere de proiecte şi fundraising.