Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Anunțuri

18/11/2019 | Anunțuri

Hotărîrea Consiliului de mediere nr.35 din 11.11.2019 cu privire la aprobarea listei candidaților admiși și listei candidaților neadmiși la examenul de atestare a mediatorilor din 26.12.2019

Anunț La ședința din 11 noiembrie 2019 Consiliul de mediere a aprobat, prin Hotărîrea nr. 35 ( aici ) Lista candidaților admiși, anexa nr. 1 ( aici ) și Lista candidaților neadmiși, anexa nr. 2 (...Read more
18/11/2019 | Anunțuri

Anunț Instruire continuă pentru mediatori

La data de 12.12.19 se va organiza Cursul de instruire cu privire la ”Prelucrarea datelor cu caracter personal” destinat mediatorilor și cliniciștilor. Cursul fiind organizat de către Consiliul de...Read more
15/11/2019 | Anunțuri

Anunț Instruire continuă pentru mediatori

Anunț privind înscrierea la cursul continua pentru mediatori ”Tactical Internatiopnal Group” S.R.L. acreditata de către Consiliul de Mediere in calitate de furnizor de formare continua a mediatorilor...Read more
30/10/2019 | Anunțuri

Anunţ Program de formare inițială a mediatorilor!

ANUNȚ cu privire la inițierea unui nou P rogram de formare profesională inițială a mediatorilor Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională , acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă...Read more
30/10/2019 | Anunțuri

În atenția candidaților chemați la examenul de atestare a mediatorilor sesiunea de toamnă 2019!

Stimați candidați la examenul de atestare a mediatorilor! Vă amintim că, pentru să fiți admiși la examenul de atesare, trebuie să prezentați Consiliului de mediere următoarele acte (în conformitate...Read more
26/10/2019 | Anunțuri

Temele și bibliografia pentru examenul de atestare a mediatorilor

Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 31 din 25.10.2019 Temele pentru examenul de atestare a mediatorilor din 26 noiembrie 2019 şi 3 decembrie 2019 1. Cadrul legal privind organizarea...Read more
26/10/2019 | Anunțuri

Lista candidaților chemați la examenul de atestare

Anexa nr.1 la Hotărîrea Consiliului de mediere nr.31 din 25.10.2019 Lista candidaților chemați la examenul de atestare a mediatorilor sesiunea de toamnă 2019 1. Balica Aliona 2. Breahnă Natalia 3...Read more
21/10/2019 | Anunțuri

Anunț Instruire continuă pentru mediatori 2019

ANUNȚ Program de formare continuă a mediatorilor În perioada noiembrie - decembrie 2019 în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, se vor desfăşura cursuri de formare continuă a...Read more
18/10/2019 | Anunțuri

ATELIERUL MEDIEREA ÎN CAUZE PENALE

La 15-16 octombrie 2019, Consiuliul de Mediere și Departamentul Drept procedural al Facultății de Drept, USM în parteneriat cu USAID, BERD și IDLO au organizat CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE...Read more
18/10/2019 | Anunțuri

ATELIRUL MEDIEREA ÎNTRE MAI MULTE GRUPURI. METODILOGIA IMMCO

La 15-16 octombrie 2019, Consiliul de Mediere și Departamentul Drept procedural al Facultății de Drept, USM în parteneriat cu USAID, BERD și IDLO au organizat CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE...Read more
18/10/2019 | Anunțuri

ATELIERUL MEDIEREA, ÎNTRE EFICIENȚĂ ȘI INEFICIENȚĂ, SUCCES ȘI EȘEC

La 15-16 octombrie 2019, Consiliul de Mediere și Departamentul Drept procedural al Facultății de Drept, USM în parteneriat cu USAID, BERD și IDLO a organizat CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE...Read more
18/10/2019 | Anunțuri

ATELIERUL MEDIEREA COMERCIALĂ

La 15-16 octombrie 2019, Consiliul de Mediere și Departamentul Drept procedural al Facultății de Drept, USM în parteneriat cu USAID, BERD și IDLO au organizat CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE...Read more
18/10/2019 | Anunțuri

ATELIERUL MEDIEREA LITIGIILOR CIVILE

La 15-16 octombrie 2019, Consiliul de Mediere și Departamentul Drept procedural al Facultății de Drept, USM în parteneriat cu USAID, BERD și IDLO au organizat CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE...Read more
16/10/2019 | Anunțuri

Ședință în Plen

La ȘEDINȚA în PLEN a CONFERINȚEI NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ „Medierea - abordare integrativă a conflictului” din 15-16 octombrie 2019 spikerii în discursurile lor au...Read more

Pagini

Subscribe to Ştiri