Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Avantaje medierii

  1. Flexibilitate – în cadrul medierii părțile stabilesc de comun acord cu mediatorul data, ora și locul desfășurării ședinței în funcție de posibilitățile de prezentare a tuturor participanților.
  2. Costuri reduse – medierea este o procedură mai ieftină comparativ cu alte proceduri de soluționare a disputelor, iar costurile sunt suportate în mod egal de către părți.
  3. Confidențialitate – întreaga procedură a medierii presupune confidențialitatea datelor și informațiilor dezvăluite în cadrul ședinței. În acest fel participanții își protejează imaginea și sunt încurajați să fie deschiși unii cu alții, fară să aibă temeri în privința expunerii publice a informațiilor cu caracter personal.
  4. Rapiditate – durata procesului de mediere depinde de priceperea mediatorului și de dorința părților de a rezolva litigiul. În funcție de complexitatea cazului, un acord între părți se poate obține și în câteva ore.
  5. Procedură voluntară și informală – apelarea la mediator se face doar de comun acord, iar contractul de mediere poate fi reziliat în orice fază a procedurii. Lipsa regulilor stricte a procedurii de mediere permite celor implicați în conflict să se adapteze mai ușor și să să-şi găsească cea mai bună cale spre o înţelegere avantajoasă.
  6. Menținerea relațiilor dintre părți – prin rezolvarea amiabilă a disputei, părțile își păstrează, reconstruiesc și îmbunătățesc relațiile avute anterior ivirii litigiului. Odată cu depășirea situației conflictuale, pot apărea noi punți de colaborare între părți.
  7. Soluții favorabile – pe calea medierii soluția aparține exclusiv părților, procedura bazându-se pe un dialog constructiv, interacțiune, negociere și identificarea unei soluții favorabile tuturor partcipanților. Mediatorul nu impune nimic, ci doar ajută părțile să ajungă mai ușor la un compromis.
  8. Complexitate - medierea poate fi utilizată în soluţionarea unui spectru larg de conflicte, printre care se numără litigii izvorâte din raporturi civile, comerciale, familiale, penale, precum și alte rapoarte prevăzute în legea Nr. 137 din  03.07.2015 cu privire la mediere.
  9. Comoditate – ședințele de mediere se desfășoară într-o atmosfera relaxantă și prietenoasă, unde participă doar mediatorul, părțile și persoanele agreate de acestea. În acest mod, stresul, frustările și incomoditățile pot fi evitate de către participanții la conflict.