Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată este abilitat cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

În perioada 2014-2015, IPÎ IŞPCA a instruit 15 persoane în grup de mediatori în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie 2014.

Cursanţii au fost instruiţi în următoarele blocuri de conţinut:

  • Medierea: noţiune, esenţă, principii. Deosebirile de alte forme de soluţionare a conflictului.
  • Cadrul juridic şi organizaţional al medierii. Acte normative naţionale şi cadrul normative comunitar.
  • Conflictul. Clasificarea conflictelor, etape, evoluţia.
  • Metode şi tehnici de soluţionare a conflictelor.
  • Gestionarea procesului de mediere. Etape, specific.
  • Strategia şi tactica medierii.
  • Specificul medierii conflictelor penale.
  • Specificul medierii conflictelor civile.
  • Gestionarea biroului de mediator. Promovarea serviciilor de mediere de către mediator.
  • Statutul mediatorului. Deontologia profesională a mediatorului.

 

Cursul prevede 80 ore de contact direct cu formatorii şi 220 ore lucru individual. Cursul s-a desfăşurat timp de 3 săptămâni câte 6 ore zilnic, cu frecvenţă obligatorie cel puţin la 75% din numărul total de ore contact.

 

Grupul de formatori:

        1. CIAGLIC Tatiana, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

        2. COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

        3. CHIFA Felicia, lector USM, mediator, formator;

        4. LAZĂR Corina, mediator, lector universitar, USPEE „Constantin Stere”.

Responsabil de programul de studiu: Octavian Bejan , doctor în drept.

 

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată este abilitat cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor și continuă din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Toate temele predate au fost de tip interactiv, utilizîndu-se diverse tehnici de antrenare a cursanţilor: dispute, dezbateri, simulări, brainstorming, joc de rol ş.a.

 

Date de contact:

Adresa: str. Voluntarilor, 8/3, Chişinău

Telefon: 022 410104 (Svetlana Pîslari)