Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Forumul Național în domeniul Medierii din Republica Moldova, ediția 2022

Published on: Thu, 07/07/2022 - 13:37

Forumul Național în domeniul Medierii din Republica Moldova (ediția 2022) a întrunit, pe parcursul a două zile (30iunie-1iulie), mediatori din toate regiunile țării, alți profesioniști în domeniul justiței și experți străini.
În deschiderea evenimentului au avut onoarea să-i avem în calitate de oaspeți pe reprezentanții instituțiilor care oferă suport în dezvoltarea medierii.
Domnul Sergiu Litvinenco, Ministrul Justiției al Republicii Moldova, a remarcat importanța medierii și deschiderea Ministerului Justiției de a susține domeniul prin implementarea acțiunilor prevăzute în Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025. Suportul Ministerului Justiției și necesitatea dezvoltării medierii a fost reiterat și de Doamna Veronica Brădauțanu, Consiliera Ministrului Justiției.
Doamna Angela Sax, Șefa biroului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, a menționat despre faptul că BERD a contribuit și contribuie enorm la dezvoltarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor și în special a medierii, încă de la începutul primei faze a proiectului „Medierea Comercială și Arbitrajul în Moldova”, remarcând cele mai importante acțiuni în domeniul medierii realizate cu susținerea BERD.
Doamna Erin Epstein Doss, Directoare Adjunctă Programe Democrație și Buna Guvernare, USAID Moldova, a vorbit despre finanțarea fazei IV a proiectului ”Medierea Comercială și Arbitrajul în Moldova” și despre alte proiecte care tangențial vizează medierea, care au ajutat la realizarea mai multe acțiuni strategice menite să dezvolte domeniul metodelor alternative de soluționare a litigiilor.
Domnul Diego Randazzo, Șeful Adjunct al Ambasadei Italiei în Republica Moldova a menționat despre parteneriatul Ambasadei Italiei în organizarea Forumului, colaborarea cu IDLO și despre modelul de succes al Italiei in domeniul medierii.
Doamna Vladislava Martin, Coordonatoare de proiect, Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO) a vorbit despre efortul IDLO în implementarea proiectului ”Medierea Comercială și Arbitrajul în Moldova” și despre acțiunile concrete în vederea dezvoltării medierii, realizate deja și care urmează a fi realizate în Faza IV a proiectului.
Doamna Chifa Felicia, Președinta Consiliului de mediere, care a moderat acest panel de discuții, le-a mulțumit tuturor pentru deschiderea de a participa la Forum, dar și pentru susținerea medierii de către instituțiile pe care le reprezintă.
Consiliul de mediere a reușit să organizeze acest eveniment doar cu suportul proiectului „Medierea Comercială și Arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a), implementat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO) și cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).