Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Anunț

Published on: Mon, 09/09/2019 - 18:43

 

ANUNȚ

 

     Invităm persoanele care doresc să participe la examenul de atestare a mediatorilor pentru sesiunea toamnă a anului 2019 să depună cerere de participare.

 

În conformitate  cu pct. 9 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.648 din 08.12.2015, pentru a fi inclus în Registrul participanților la examenul de atestare a mediatorilor, solicitantul trebuie să  prezinte Consiliului de mediere următoarele acte:

 

a)     Copia actului de identitate;

 

b)    Copia diplomei de studii superioare de licență sau echivalentul acesteia;

 

c)     Copia certificatului privind finisarea cursului de formare inițială.

 

Actele menționate pot fi depuse la secretariatul Consiliului de mediere, situat  la Ministerul Justiției  pe adresa:

 

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 82, bir. 108

 

în zilele după program:

 

luni-vineri, de la  8.00 pînă la 17.00,

 

sau, la adresa electronică:

 

 elena.damaschin@justice.gov.md

 

     Potrivit pct.10 din Regulamentul menționat, candidatul care nu a prezentat toate actele indicate nu se înscrie în Registru.