Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Anunț

Published on: Sat, 08/17/2019 - 14:47

Anunț Program de formare continuă a mediatorilor!

 

ANUNȚ

 

Program de formare continuă a mediatorilor

  

În luna noiembrie 2019 în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, se vor desfăşura cursuri de formare continuă a mediatorilor cu durata de 20 ore.

 Lecțiile vor avea loc pe parcursul a două zile de sâmbătă: 2 noiembrie și 9 noiembrie.

 Pentru a vă înscrie la cursuri aveți nevoie de următoarele documente:

     1.Cerere de înscriere la Programul de formare continuă a mediatorilor.

     2. Buletin de identitate (original și copie).

     3.Atestatul de mediator (copie).

 Persoana de contact: Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, mediator. (tel. mob. 069256758, e-mail: maria_virlan@yahoo.com)