Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Grupul de formatori:

1.CIAGLIC Tatiana, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

2. GONȚA Victoria, mediator, doctor în psihologie, conferențiar universitar, decan Universitatea Americană din Moldova (AUM), director Centrul Psihologic „Eqiulibrium”;

3. IVANOV Iurie, mediator, magistru în drept, lector superior la Departamentul Drept, UTM;

4. RĂDUCAN Eduard, mediator, doctorand, director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

5. COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator;

6. LAZUR Irina, mediator, doctorand, avocat stagiar;

7. BURLACU Marcel, avocat, mediator, formator.

 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 41, bl.10, sala 335.

Telefon fix: +373 22 77-34-96

Telefon mobil: +373  069412152

E-mail: olga.pisarenco@gmail.com