Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă"

Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din Chişinău, Facultatea de Psihologie şi psihopedagogie specială reprezintă un reper elitist de calitate şi competenţă în domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesionişti.

 

Obiectivul major al cursurilor de formare în mediere este crearea conştiinţei apartenenţei la profesia de mediator, profesie de sine stătătoare, prin:

  • Achiziţionarea cunoştintelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice exercitării profesiei de mediator;
  • Formarea abilităţilor de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor;
  • Identificarea metodelor oportune de rezolvare a conflictelor;
  • Dezvoltarea abilităţilor de pregătire, conducere şi analiză a medierii pentru obţinerea consensului;
  • Dezvoltarea abilităţii de a descoperi interesele fiecărei părţi pentru a obţine beneficii reciproce şi soluţii durabile pentru toate părţile implicate;
  • Formarea deprinderilor de redactare a acordurilor şi contractelor în conformitate cu dispoziţiile legale;
  • Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.
 
Cursul are un pronunţat caracter interactiv bazat pe simulare şi este împărţit în cinci module, în total 120 ore de curs.

 

Programul de formare asigură dobîndirea cunoştinţelor teoretice în proporţie de 20% din conţinut, iar 80% revin abilităţilot practice fundamentale în medierea disputelor.

 

Participanţii beneficiează de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

 

Grupul de formatori:
1.VÎRLAN Maria, dr. în psihologie, conf. univ., mediator;
2.FRUNZE Olesea, dr. în științe pedagogice, conf. univ, mediator;
3.BURLACU Marcel, avocat, mediator, formator;
4.DIȚA Maria, lector universitar, mediator, formator;
5.COJOCARI Victor, mediator, co-fondator al Centrului de Promovare a Medierii ProMediere, formator.

 

 

Adresa: str. I. Creangă, nr. 1, Chişinău.

Telefon: 069256758 (Maria Vîrlan)