Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

"SMART LEARNING" SRL

SRL „SMART LEARNING” reprezintă un reper de calitate şi competenţă în domeniul cursurilor de formare inițială și continuă a mediatorilor profesionişti.

 

Obiectivul major al cursurilor de formare în mediere este crearea conştiinţei apartenenţei la profesia de mediator, profesie de sine stătătoare, prin:

·        Achiziţionarea cunoştintelor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice exercitării profesiei de mediator;

·        Formarea abilităţilor de gestionare, evaluare şi analiză a conflictelor;

·        Dezvoltarea abilităților de interacțiune și comunicare cu participanții la procesul medierii în vederea creării atmosferei prielnice pentru desfășurarea procesului de mediere ;

·        Formarea abilităților de administrare responsabilă și eficientă a procesului de mediere la toate etapele;

·        Formarea deprinderilor de redactare a tranzacțiilor şi contractelor în conformitate cu dispoziţiile legale;

·        Promovarea medierii ca metodă alternativă de rezolvare a disputelor.

 

Cursul are un pronunţat caracter interactiv bazat pe simulare şi este împărţit în cinci module, în total 80 ore de curs.

 

Programul de formare asigură dobîndirea cunoştinţelor teoretice în proporţie de 20% din conţinut, iar 80% revin abilităţilor practice fundamentale în medierea disputelor.

 

Participanţii beneficiează de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

 

Grupul de formatori include specialiști de înaltă calificare în domeniul medierii (psihologi, pedagogi, juriști).

 

Date de contact:

Telefon: 069256758

Email: maria_virlan@yahoo.com