Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională

Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională, prin Departamentul de formare profesională a mediatorilor, este abilitat cu dreptul de formare profesională inițială și continuă a mediatorilor de către Consiliul de Mediere al Ministerului Justiției al Republicii Moldova  și reprezintă o entitate  educațională  care se înscrie organic în ritmurile și imperativele timpului prezent.

 

Scopul activităților proiectate și desfășurate  în cadrul  entității nominalizate  rezidă în acordarea unor servicii de calitate pe dimensiunea instruirii persoanelor care au intenția de a activa cu responsabilitate și profesionalism  în sfera soluționării conflictelor  de natură interpersonală sau/și interinstituțională.

 

 Formarea inițială a mediatorilor se face în baza următoarelor repere de conținut:

 • teoria şi analiza conflictelor;
 • medierea ca factor de soluţionare alternativă a conflictelor;
 • esența procesului de mediere;
 • obiectivele, principiile și etapele procesului de mediere;
 • stiluri și tehnici de mediere;
 • comunicare și limbaje în activitatea mediatorului;
 • tehnici speciale de influențare în procesul de mediere;
 • clauza de mediere, contractul de mediere și tranzacția de împăcare;
 • cadrul legal al medierii;
 • medierea în cadrul procesului penal și al celui civil;
 • medierea comercială;
 • medierea conflictelor din familii;
 • medierea școlară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenți;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica și deontologia profesională a mediatorului.

 

Programul de formare inițială se constituie din mai multe module, însumând 90 de ore de contact direct și 210 ore de lucru individual. Termenul de formare este de  3 săptămâni, cu frecventarea obligatorie a cel puțin 80% din numărul total de ore de contact. Cursul are un pronunțat caracter interactiv, incluzând studii de caz și activități de simulare. Participanții beneficiază de un suport de curs consistent şi  modele de documente utilizate de mediator. 

În ceea ce privește  formarea  continuă a mediatorilor, ea are menirea să asigure eficientizarea activităților  desfășurate de către mediator prin dezvoltarea pe diverse planuri a competențelor și abilităților profesionale, dobândite de el la faza formării inițiale. Formarea profesională continuă se desfășoară în condițiile liberei cereri și oferte. În cadrul ei se regăsesc variate forme și metode de instruire: prelegeri, conferințe, seminare, mese rotunde, ateliere, stagii de practică etc. Programul de formare continuă are o durată de cel puțin 20 de ore academice (în primii cinci ani de activitate a mediatorului) și de cel puțin 10 ore academice în anii care vin în continuarea primilor cinci ani de activitate a mediatorului.

Grupul de formatori ai Departamentului  de formare profesională a mediatorilor include specialiști de înaltă calificare în domeniul medierii ( psihologi, pedagogi, juriști).

Responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea  activităților din cadrul Departamentului de formare profesională  a mediatorilor din cadrul CDPP îi revine doamnei Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferențiar universitar.

 

Date de contact:

 

UPSP, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bloc 2, bir.62 .

ASEM, mun. Chișinău, str. Banulescu-Bodoni, 61;

USARB, mun. Bălți, Str. Pușkin, nr. 38,

 

Telefon: 069133847

Email: mihaisleahtitchi@yahoo.com