Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Furnizorii serviciilor de formare a mediatorilor

Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică este abilitată cu dreptul de a organiza cursuri de formare inițială a mediatorilor din anul 2010.

În perioada anilor 2013-2016 AAP a instruit 142 persoane:

 1. 22 persoane – 29 noiembrie – 10 decembrie 2010
 2. 21 persoane - 16 – 27 mai  2011
 3. 26 persoane - 10 – 21 octombrie  2011
 4. 19 persoane –23 septembrie – 04 octombrie 2013
 5. 20 persoane – 7-30 mai 2014
 6. 14 persoane – 17-28 noiembrie 2014
 7. 20 persoane – 16-27 martie 2015
 8. 11 persoane – 11-22 aprilie 2016

 

Participanții la curs au fost instruiți în baza programelor elaborate la AAP și coordonate cu Consiliul de Mediere, care au cuprins următoarele subiecte de bază:

 • Conflictul. Metodele de soluţionare a conflictului.
 • Cadrul legal şi internaţional al medierii.
 • Etapele procesului de mediere.
 • Metode, abilităţi şi tehnici de mediere.
 • Comunicarea în conflict. Metode și tehnici de comunicare.
 • Tehnici de stabilire a contactului.
 • Tehnici de control al emoţiilor.
 • Medierea în cadrul procesului penal și civil.
 • Medierea  în domeniul muncii. Medierea comercială.
 • Managementul activităţii de mediere.
 • Deontologia profesională şi construcţia paradigmei profesionale a mediatorului.

 

Instruirea prevede 80 de ore academice de contact direct  (8 ore / zi) cu frecvență obligatorie la 90% din totalul orelor.

 

Grupul de formatori:

 1. Burlacu Marcel, avocat, mediator;
 2. Haraz Svetlana, mediator, lector superior, ULIM;
 3. Lazăr Corina, mediator, lector universitar, USPEE „Constantin Stere”;
 4. Russu Ruslan, avocat, mediator;
 5. Mărgineanu Lilia, mediator, doctor în drept, conf.univ.;
 6. Plămădeală Victoria, lector superior, UPS „Ion Creangă”;
 7. Focșa Tatiana, mediator, lector UPS „Ion Creangă”;
 8. Gonța Victoria, mediator, doctor în psihologie, conf.univ.;
 9. Ciaglic Tatiana, consilier, Consiliu de Mediere;
 10. Munteanu Andrei, mediator, consilier, Consiliu de Mediere.

 

Responsabili de  programul de studiu:

 1. Aurel Sîmboteanu, doctor în științe politice, prorector AAP,
 2. Aurelia Țepordei, Directorul Departamentului Dezvoltare Profesională, AAP.

 

Predarea se realizează utilizând metode andragogice interactive de predare, recomandate de Standardele de formare iniţială a mediatorilor.

 

Adresa: str. Ialoveni, 100, Chişinău

Telefon: 078884816 (Aurelia Țepordei)