Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

Cine este mediatorul?

Medierea este o artă, iar mediatorul este cel care îşi aplică la maxim aptitudinile şi cunoştinţele sale, în aşa fel încât arta medierii să devină un instrument viabil şi eficient pentru soluţionarea litigiilor.

Se spune că reuşita procedurii de mediere depinde, în mare măsură de priceperea mediatorului. Luînd în consideraţie faptul că mediatorul trebuie să insufle încredere, să implice părţile la un acord, să le ofere un proiect de conciliere, să utilizeze metode şi tehnici de comunicare şi negociere, şi, în acelaşi timp să rămână imparţial, se înţelege că personalitatea celui care mediază este una complexă.

Medierea cere intuiţie, spontanietate, empatie şi perspicacitate. Iar pentru a vedea imaginea în ansamblu a unui mediator de succes am creat şi un portret în cuvinte cheie al acestuia.

Mediatorul- persoana demnă şi verticală în orice situaţie!

Imaginea mediatorului:

M – muncitor

E – erudit

D - deschis

I –imparţial

A –amiabil

T – tacticos

O – optimist

R –răbdător