Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Consiliul de Mediere

A A A

ANUNȚ de înscriere la cea de-a 5-a sesiune din cadrul Programului de formare profesională continuă a mediatorilor

Published on: Thu, 02/02/2017 - 13:38

Departamentul de formare profesională a mediatorilor al Centrului pentru Dezvoltare Personală şi

Profesională, acreditat de Consiliul de Mediere în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor,

anunţă  că, începând cu 03 aprilie 2017, în incinta Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”,  va demara cea de-a 5-ea sesiune din cadrul Programului  de formare profesională  continuă  a mediatorilor.

 

Iniţierea  Programului se face în baza  articolului 13 al Legii cu privire la mediere (nr.137 din 03 iulie 2015), care stipulează că  ,,mediatorul este obligat să urmeze instruirea continuă cu o durată de cel puţin 20 de ore academice anual în primii 5 ani de activitate şi de cel puţin 10 ore academice anual în fiecare an următor, având obligaţia să prezinte Consiliului documentele privind efectuarea instruirii continue”.

 

Scopul Programului  rezidă în fortificarea capacităţilor de mediator prin aprofundarea  cunoştinţelor şi abilităţilor  profesionale dobândite anterior, la faza formării  profesionale  iniţiale.

 

Participanţii vor fi instruiţi atât teoretic, cât şi practic  de către o echipă de formatori  cu o experienţă vastă în domeniul medierii.

 

Cursurile de perfecţionare  se vor axa pe  Standardele de formare continuă a mediatorilor aprobate prin Hotărârea  Consiliului de Mediere din 26.02.2016 şi se vor desfăşura în condiţiile liberei cereri şi oferte.

 

 Înscrierea la cea de-a 5-ea sesiune de instruire profesională continuă a mediatorilor se va face  până în data de 01 aprilie 2017, începând cu ziua afişării prezentului anunţ pe site-ul Consiliului de Mediere.

 

Semnarea Contractului de participare la cursuri  va fi precedată de  prezentarea obligatorie a  următoarelor acte:

 

1. Cererea de înscriere la cea de-a 5-ea sesiune  din cadrul Programului de formare profesională continuă a mediatorilor.

2. Buletinul de identitate (original  și copie).

3. Atestatul de mediator (copie).

 

Cursurile se vor desfășura zilnic, de luni până sâmbătă, începând cu orele 17.30.

Durata cursurilor este de o săptămână.

 

Persoana de contact:  Maria Vîrlan, conferenţiar  universitar, doctor în psihologie, Director al Departamentului   de

formare profesională a  mediatorilor (tel. 069 256 758; e-mail: maria_virlan@yahoo.com ).